Vize ZE-MĚ

Běž do lesa, posti se, rozjímej a naslouchej.
Výzva pro muže i ženy, pro páry, pro přátele ...

20. ČERVNA
24 HODIN
KDEKOLIV V LESE

KAŽDÝ VE SVÉ SAMOTĚ

24 hodin bytí se sebou samým/samou v přírodě umožňující pravdivé nahlédnutí
na vlastní život, vnitřní ujasnění směru, smyslu a lidských hodnot, introspekci, usebrání a rituální vyprázdnění.

Každý ve své samotě, přitom mnoho mužů a žen ve stejný čas o slunovratu.

VÝZVA PRO VÁS

Teď máte na vybranou. Vypravte se na 24 hodin do přírody být sami se sebou a velkým tajemstvím života. Bez jídla.
Bez mobilu. Bez jistoty, co přijde.

Nabízíme ti, abys strávil minimálně jeden den a jednu noc o samotě. Nejméně 24 hodin v přírodě, případně na chatě nebo chalupě, ale bez lidí a bez kontaktu s civilizací, ovšem s dostatečným vybavením a s vodou. 

Nebudeš v tom sám. Tuto výzvu, postit se a být sám se sebou v době slunovratu, podstoupí nejen přípravná skupina 20 mužů, ale i společenství dalších lidí, které akce oslovuje. Chceme se vzájemně podpořit a vybavit základními tipy.

Jak se na tuto výzvu přichystat? 

A proč?

PŘÍBĚH VZNIKU AKCE

Na začátku byl záměr uspořádat třetí ročník akce s názvem „Evoluce muže - živě”. Desítky mužů, kteří se věnují svým unikátním, vlastním způsobem osobnímu a duchovnímu rozvoji a růstu mužů, se dohodly na společném zoom setkání a ladění se na tuto živou akci. No, a do toho přišel koronavirus a to ostatní okolo znáte.

Přesto jsme se sešli a sdíleli své okolnosti, příběhy a situace
v tomto sdílení. Průvodce Jan Bím sdílel volání, příspěvek moudrého stařešiny, který zve všechny lidi (video 38-39 minuta), aby se postili 4 dny a 4 noci v přírodě, ve své zemi,
v období letního slunovratu 20. - 21. června.

Toto volání se všemi zatřáslo a spontánně vznikla vize vyslyšet ho a přidat se. Postupným sdílením jsme dospěli k záměru, že k tomuto volání rádi přizveme celé lidské společenství. Můžeme totiž poskytnout doporučení
a podporu, jak takový rituál v přírodě vykonat. Smysluplně. Bezpečně. Pro dobro všech.

Zrodila se vize pozvat veřejnost k výzvě 24-hodinové
VIZE ZE-MĚ, tedy den a noc půstu v přírodě. 24h nám přijde reálné a bezpečné - uskutečnitelné pro každého. Přesto, zkušení půstaři a lidé, kteří mají s takovým způsobem duchovní praxe zkušenost, jsou vyzváni ke 4 dnům a nocím na vlastní zodpovědnost.

Sdíleli jsme také proč to vlastně dělat. Zaznělo toho mnoho, pro přání a modlitbu v čistotě přírody a půstu, vstup do nového období, pro rituální vyprázdnění, pro očistu srdce, pro uzdravení vztahu se zemí, pro spojení lidí skrze tento rituál, pro jedno-duchost. Pro obnovu jednoty s duchem. Nakonec pro volný a prázdný a čistý prostor, do kterého přijde každému to, co má přijít. Víc není v našich rukách. 

Padlo rozhodnutí: Uděláme výzvu, akci, stránku
s doporučeními a vodítky, podporou před a po, jak takovou postní pouť do přírody na 24h podniknout.
Jaké jsou možnosti, zkušenosti, co je třeba, co ne, s plnou důvěrou v lidi, zdravý rozum a dobré srdce. 

Důležité je také, že i když toto spískali muži, název přinesla žena, Michaela Beránková Skulinová, partnerka Jana Rudzinského a tak úplně přirozeně všichni cítíme k této výzvě přizvat ženy, které budou cítit volání se zapojit. Propojit se do 24h vize ZE-MĚ. Tedy, drahé ženy, milujeme vás a prosím přidejte se. 

Bylo toho řečeno mnoho, ale toto je esence, jak jsem ji slyšel já, jeden z mnoha slepců poznávajících slona.

Zdenek Weber

PROČ SE ZÚČASTNIT, PROČ DO TOHO JÍT?

Zdravá samota je základním krokem k tomu, abych zjistil(a), co si vlastně myslím, co žiju, kdo jsem? Kam kráčím? 

Náš život je plný vnějších instrukcí, ale o samotě se mohu dočkat „jiné“ inspirace
z hlubšího zdroje.

Staneme se ve stejný čas členy jednoho propojeného společenství, kdy budeme rozdělení pouze fyzickou vzdáleností - „v duchu jsme spolu“

ZÍSKEJTE PRŮBĚŽNÉ INFORMACE

Zaregistrujte se, a my vám budeme posílat jednotlivé kroky
až do 23. června 2020